fbpx

Reenkarnasyon ve Karma Astroloji

Reenkarnasyon ve Karma Astroloji

Reenkarnasyon ve Karma Astroloji

Reenkarnasyon ve Karma Astroloji – Yeniden doğuş fenomeni

Reenkarnasyon, ruhun dünyaya bedenlenerek yaşam ve ölüm döngüsü içinde tekrar ve tekrar yaşam ve ölüm deneyimi zinciridir.

Dünyada beden ve zihin aracılığıyla ruhumuz deneyimler kazanır, tekamül eder.

Yaşayacağı tüm kadersel deneyimlerini bilir. İmza atılmıştır. Biliş hali ile gelir dünyaya…

Ruhun dünyadaki nihai amacı tekamüldür. Bunun için de deneyime ihtiyaç duyar. Ne kadar çok deneyim kazanırsa bilinç ufkunu açıcı tekamülsel aşamalara gelecektir.

Tekamül için dünyada bir bedene, bir akla, zihne, bir kişiliğe ihtiyacı vardır. Doğduğu toplumun gelenek, görenek, kültürel yapısı ve inanç sistemlerini de dahil ederek bir deneyim alanına dahil olur.

Ölümüyle bir programı tamamlar ve tekrar bedenlenişinde yeni bir senaryo, yeni bir kimlik, yeni bir toplumsal düzen, ailesel koşullarla muhatap olur. Farklı yeni deneyim alanları açılır.

Yeni bir yaşam yeni bir anlayış. Ancak geçmiş yaşamın tortuları, dürtüleri, sevap ve günahları da o yaşam realitesine yansıyacaktır.

Karma Astroloji

Karma inancı uzak doğu felsefelerinde yaygın olsa da günümüzde daha da yaygınlaşmıştır.

Karma;

Toplumsal, atasal, kişisel olabilir.

Karma Astroloji  reenkarnasyon olgusunu baz alan alt yapısal bilgileri içerir.

Ruhun bu dünya deneyimlerindeki ruhsal gelişimi, kat ettiği evrimsel yol, bilinç sıçramaları, dharma ve karmik sınavları ile ilgilenir.

Kişi bu yaşamında kendisine engel olan karmik tortularından, dürtülerinden özgürleşmedikçe kısır döngüler içinde hapsolmaya ve yeni karmik problemler yaratmaya devam edecektir.

Beşeri aşamadaki bilinç seviyesi (alt 3 çakra varlığı) re-enkarnasyon döngüsü içindedir.
Kalp ve üstü çakra seviyesindeki bilinçler yeniden doğuş döngüsünü kısmen de olsa çözmüştür. Bir galaktik plana bağlı dünyaya bir amaca hizmet ederler. Yine de bu dünyaya deneyimsel bir programla bedenlenmiş ve bir dolu sınavla görevsel etkinliğini sürdürecektir.

Doğum haritalarındaki Astrolojik sembolizm, bize bilincin samsara, dharma ve karma seviyelerini gösterir. Bu göstergeler daima varlığın bu yaşamda takılı kaldığı noktaları fark etmesine aracı olacaktır.

Bilinç parlayışınız üzerinizde olsun
🙏💗🪷

Karma Astrolog Sibel Sıvacı