fbpx

Karma nedir? Astrolojide Karma- Dharma- Samsara

Karma nedir? Astrolojide Karma- Dharma- Samsara

Karma nedir? Astrolojide Karma- Dharma- Samsara

Karma nedir? Astrolojide Karma

Karma nedir? Doğum haritasında karma ile ilgili analizler Ruhsal Astroloji teknikleri ile incelenebilmektedir. Karma Astroloji Batı ve Doğu Astrolojisinin modern ve mistik yanlarının sentezlendiği bir daldır. Bu nedenle en önemli yapısı ruhsal bakış açısıyla bu yaşam deneyimlerini birleştirmesidir.

Ruh dünyada bir beden alarak deneyim ve evrim geçirmek üzere bir plana tabidir bu nedenle dünyaya geliş amacımız aslında deneyim ve tekamülden ibarettir. Maddeyi deneyimlemek, maddede ruhsal bütünlüğümüzü anlamak ve geçmiş yaşamlar boyunca yaratığımız karmik döngüleri her defasında tamamlamak üzere doğarız.

Karma en basit ifade ile ektiğini biçmekle alakalıdır. Bir çok kez beden alan ruhsal özümüz her defasında kendi özüne ait ana deneyimsel programı burada tecelli ettirmek üzere programlıdır.

Öncelikli olarak bizlerin insan olarak yegane amacı hakiki bir insan olmaktır. Beşer insan vasfından çıkıp yücelebilmektedir.

İnsanlaşmak üzere yaşamımızda bir çok olgu yaşarız.

Bir çok yaşamın karmik tortusuyla dünyaya geliriz. Her bedenlenme bir önceki yaşamların devamı gibidir. Bu yüzden ödüller, cezalar, hak edişler, yetenekler, deneyimlenmesi gereken seçili olgular veya seçemediklerimiz deneyimlememiz gerekenler vardır.

Geçmiş yaşamdan getirdiğimiz yetenekler, deneyimler, karmalar veya bu yaşamda tekamülsel olarak varmamız gereken deneyimler arasında bir evrimsel süreçten geçiyoruz. Deneyim ve yaşam amacımız üzerine yol alırız.

Karma nedir? Astrolojide Karma ve Dharma

Ruhun sonsuza açılan deneyimleri kendisini ruhsal anlamda olgunlaştıracaktır. Bu da kendi tekamülünde ilerlemesine ve daha geniş perspektifte deneyimlere açılmasına, evrimsel olarak ilerlemesine neden olur.

Kendi hayat amacına uygun ilerlediğinde özünden seçtiği, özünden kabul ettiği ve bu yaşamda deneyimlemeyi kendi özgür iradesi ile istediği vaat edilen kaderini yaşar.

Ruhun dünyada kendine roller biçerek yaşadığı kaderi aslında kendisinin özünden seçtiği deneyimlerdir.

İnsanın beşer tarafı bunu hatırlamadığı için kaderini yaşamak zorunda kaldığı bir program gibi sanmaktadır.

Dharma, ruhun bu dünyada evrimsel sıçramaları için yaşamayı arzu ettiği deneyimlerdir. Dharmaya engel olucu en temel faktörü ise karmadır.

Karmanın derinliğine ve detaylarına girildiğinde ve nasıl bir karma yapısı ile dünyaya geldiğimizi çözdüğümüzde hayatımızda yaşadıklarımızı, başımıza gelenleri daha iyi anlayacağız.

Doğum haritalarında Retro gezegenler

Karma Astrolojide doğum haritalarındaki retro gezegenler karma ile ilgili çok önemli bilgiler verir. Kişisel gezegenler kişisel karmaları, kolektif gezegenler ise toplumsal karmalarla alakalıdır.

Karma, Sanskrit kökenli bir kelimedir. Karmanın farklı çeşitleri vardır. Yaşamlarımız boyunca iyi veya kötü karmalar yaratırız.  Böylece sonraki enkarnemizde ise iyi veya kötü karmalarımızın sonuçlarını o yaşamlara aktarırız. Bu karma bazen tek bir yaşamdan bazen bir kaç yaşamdan bu yaşama yansıyabilir veya bazen bu yaşamda da yaratılmış olabilir.

Sanchita Karma – Depo Karma

Bu yaşam ve geçmiş yaşam karmalarıdır.

Geçmiş yaşamlarımızdan biriken karmik tortuları inceler. Sanchita Karma, bu yaşamda yaratılan ancak başka yaşamlarda ortaya çıkma potansiyeli olan, biriktirilen depo karmadır.

Bizler her an düşünen, duygulanan, etkiye tepki veren, eyleme dökülen faaliyetlerimizle bu yaşamda bir şeyleri hak eder veya bir şeylerin bedelini öderiz.

Sanchita Karma, bu yaşam dahil tüm yaşam deneyimlerimizle biriken karmik olguları kapsar. Buna kozmik borç ve alacaklarımız diyebiliriz de. Ancak kişinin yaşamı boyunca iyi veya kötü topladığı tüm karmaları temsil eder.

Prarabdha Karma

Geçmiş yaşam karmalarının bu yaşama yansıyan karmadır.

Karmik bir depomuz var ve bu depo karma belki yüzlerce yaşamı ihtiva eder. Karmik depodaki tortuların bir kısmının bu yaşama yansıdığı karma türüdür.

Prarabdha karma bu yaşama etki eder ve geçmiş yaşamlardaki bir takım eylem veya yaşam olgularına dayanır.

Kriyamana Karma

Doğumdan ölüme 1 yaşam içerisinde yaşadığımız bir takım olguların alma- verme dengesi üzerine her ne ekti isek onu biçeceğimiz bir karma türüdür.

Kriyamana karma bu yaşam içerisinde oluşur ve özgür irademize bağlı seçimlere dayalıdır. Bu nedenle bu yaşam içinde farkındalıkla temizlenebilir.

Ruhsal çalışmalar, enerji çalışmaları, meditasyon, yoga veya bilinçaltı dönüşüm metotları ile dönüştürebilir.

Çok güçlü veya zayıf etkisi olan karmik tortularımız vardır ancak bazıları yaşanarak bedel ödetir. Bazıları da sadece farkındalıkla temizlenebilir.

Dridha Karma – Sabit karma

Kadersel olarak yaşanması gereken değişmeyen ağır karma türüdür.

Dridha/Adridha Karma – Karışık karma

Önemli bir çaba sarf edilirse ancak değiştirilebilir bir karma türüdür.  Bu nedenle yüksek irade ve istikrarlı olmayı gerektirir.

Adridha Karma – Sabit olmayan karma

Adridha Karma çaba sarf edilirse ancak etkisi kolayca hafifletilebilen bir karma türüdür.

 

Karma Astrolog Sibel Sıvacı