fbpx

Sirius Yıldızı – 6 Temmuz Sodep Soltis günü

Sirius Yıldızı – 6 Temmuz Sodep Soltis günü

Sirius Yıldızı – 6 Temmuz Sodep Soltis günü

Sirius Yıldızı Güneş kavuşumu Sodep Soltis günü

Yengeç burcu 14⁰ 21’

Sirius, Teknolojik Üssel bir yerleşim alanıdır. Enerji ızgaraları buradan yönetilir.
Yengeç burcunun 14⁰ 21’ sında koordinatlanmış. 8.6 ışık yılı uzaklıkta ve bugünkü program 8,6 sene sonra yaşanır.

Sirius Göklerin kızları, oğulları…

Kadim Atlantia Döneminden beri yeryüzüne iner. Kendi formlarını bu dünya ortamına materyalize eder. Yüzlerce yıldır insanlığın ve aslen beşeriyetin içinde bulunduğu mutasyonu bertaraf edebilmek üzere eforlar sarf ederler.

Yeri gelir bilimi, yeri gelir sanatsal olguları yaşatırlar. Yeri gelir dinsel mistiklik hallerinden coşkunluk…
Atlantia’dan Atlantis’e Lemurya’ya oradan Kadim Mısır’a Tibet’e Himalaya’lara ve yerin altında Agartha’ya kök salarlar.

İnsanlığını hatırlatacak mistik bilimsel, sanatsal, dinsel felsefik olguları… Aslen maneviyatı, kendi özünü hatırlatacaktı.

D.N.A

12 sarmallı DNA’dan 2 sarmallı hale düşen kendini maddede kaybedene yardım, destek olacaktır.

Sirius Soltis günü bir yazılım güncellemesidir.
Her tür arınma çalışmasını öneriyorum.

Bugün değil her gün için Reiki’nin 5 temel kuralını paylaşmak istiyorum;
1) Sadece bugün öfkelenme!
2) Sadece bugün Kaygılanma!
3) Sadece bugün anne/babanı, öğretmenlerini ve yaşlılarını onurlandır!
4) Yaşamını dürüstçe kazan!
5) Tüm canlı Varlıklara Şükran Göster!

Andromeda Galaksisinin merkezi üssel yerleşim alanı, Sirius Takım yıldızı.

Sirius Yıldızı, İlahi Hiyerarşinin Rahim kanadının temerküz ettiği Samanyolu Galaksisi uzayındaki maddesel boyutun en yakın üssel yerleşim alanıdır.

Necm suresinin 49.ayet; Doğrusu, Şi’ra yıldızının Rabbi de O’dur

Rahim Kanadı, Galaktik Konfederasyon bir diğer ifadesi Teknolojik üsler birliğidir. Bunun da bir üst ilahi hiyerarşik kuruluş Çekirdek Dünya Rabliğidir.

Sirius Yıldızı Teknolojik Üsler Birlik komiteliğinin temerküz ettiği, konuşlandığı bir üssel yerleşim alanıdır. Üslenmedir. Rahim boyutuyla ilgilidir.

Rahim, Rab olanla Rab, Rahman olanla kendi içinde bir hiyerarşik ilahi kuruluşlardır.

RA’nın üçlü kombinasyonudur.

Karma Astrolojide sabit yıldızlar

Karma Astrolojide sabit yıldızlar

Evrimsel enerji kaynağı Güneş

Ana evrimsel enerji kaynağı Güneş, her yıl bu yıldız hattında dizilirken Sirius’un teknolojik üslerinden enerjiyi çeker ve kendi sistemine dağıtır.

Evrimsel enerji, Barisfer katmanında bloke olur ve daha sonra Dünya’nın katmanlarına dağılır. Buradan piramitler, dağlar, çıkıntılı yapılardan porlar halinde ‘evrimsel enerji’ olarak yayılır ve tüm bilinçlerin bulundukları yer/zaman uzay koordinatında çekilir. Kaderi ve alternatif yaşanacaklar bu porlarda kayıtlıdır.

Dünyanın katmanlarına, Azlantas denizaltı ve Agartha’daki yer altı güneş kristallerine şualar halinde çekilir. Bu boyutlardaki yaşamlara ve bilinçlere evrimsel enerji kaynağı olur.

İnsanlığın evrim geçirmesi için ana enerji kaynağı Güneş’tir.
Güneş ilahi sisteme ait kadersel ve alternatif tüm seyir programını porlar halinde çeker. Çektiği porları yıllık dönüşünde kendi iç uzayına yayar.

Sibel Sıvacı

One Comment

  1. […] Sirius, Conopus, Arcturus, Vega, Rigel, Procyon, Betelgeuse, Achernar, Capella, Altair, Spica, Pollux, Deneb, Acrux, Bellatrix, El Nath, Alnilam, Alnitak, Alnair, Alioth, Kaus Australis, Mirfak, Dubhe, Alhena, Peacock, Atria, Castor, Polaris, Mirzam, Alphard, Hamal, Deneb Kaitos, Saiph, Nunki, Alpheratz, Mirach, Algol, Denebola, Rasalhague, Denebola, Alphecca, Mizar, Merak, Ankaa, Zaurak, Scheat, Alderamin Markab, Gienah. […]