fbpx

Astrolojide evrensel yasalar ve Gezegenler

Astrolojide evrensel yasalar ve Gezegenler

Astrolojide evrensel yasalar ve Gezegenler

Astrolojide evrensel yasalar ve Gezegenler

​Astroloji doğum haritaları kişiliğin evrensel kıstasa uygunluk kriterlerini açıkça gösterir.

Deneyim alanı olan bu dünyada insan dilediğini yapma özgürlüğe sahip değildir.​ ​Deneyim hem pozitif hem de ​negatif kutuptaki seçimlere bağlıdır.

Kozmik tüm yapılar insana kamil insan sıfatına ulaşması için daima hizmet eder. Bu nedenle tüm evrensel akış, daima pozitif deneyimi destekler.​ ​

Seçim insana bırakılmıştır​ ve İnsana meleklere tanınmamış özgür irade verilmiştir. Hangi kutupta devinmek isterse ​o​nu seçecektir.​

Kişinin sahip olduğu kişilik, doğum anında mühürlenmiştir. Taşıdığı tüm potansiyelleri ile koca bir hayat kendisini beklemektedir.

Gezegenler​ insanın evrensel yasalara uyum​-uyumsuzluğu üzerine kurulu bir matematiksel dizayna sahiptir. Gezegenlerin temsil ettiği konular doğum haritalarındaki pozisyonuna göre yoruml​anabilir.​
Kişinin bu yasalar ile uyumu, karmik bir hesabı varsa bu yaşamda dikkat etmesi gereken hususları gözlemleyebiliriz.

Örneğin;
Ahlak yasası: Kişinin etik değerleri, ahlaki durumu, erdem, vicdan gibi manevi olguları doğum haritalarında Jüpiter yerleşiminden görebiliriz.

Cinsel ahlak yasası: Cinsel ahlaki değerleri​nin kişinin doğduğu toplumsal anlayışla uyumu Venüs ve Mars yerleşimi ile ilgilidir. ​

Dürüstlük yasası: Her koşulda dürüst olmak, doğru olmak, doğru sözel ifadeler kullanmak Merkür ​ile ilgilidir.

Bu yasalar uzak doğu felsefesinde çoğu zaman karşımıza çıkar; Artha, Kama, Satha, Dharma, Karma, Samsara, Dayahana, Ahimsa yasası gibi…

​Dharma yasası​, ruhun dünya deneyimlerinde yaşa​ması gereken hayat amacıdır. Uranüs, dharma yasası ile temsil edilir.

Karma yasası,​ ister bu yaşam ister geçmiş yaşamlar olsun ​ ektiğini biçmekle alakalıdır. ​Olumlu veya olumsuz ​2 anlamda çalışır. Doğum haritalarında Satürn ​ile ilgilidir.​

​Doğum haritalarında gezegenlerin Retro oluşu çok önemlidir. Bu konularda fazlasıyla bilgi verir.

Doğum haritalarında Güney Ay Düğümü kişinin geçmiş yaşamlarına dair en önemli ipuçlarını veren ana göstergelerden biridir. Karma ve Samsara bağlantıları buradan incelenebilir. Doğum haritalarındaki Retro gezegenlerle birlikte değerlendirilir.

Doğum haritalarında Kuzey Ay Düğümü kişinin yaşam amacının ta kendisidir. Ruhun bu dünyada gitmesi gereken alandır. Kaderdir. Kaçınılmaz. Dharmasıdır ve Uranüs’le birlikte bu amaca hizmet der.

Kişi bu dünya yaşamında özgür iradesi ile seçtiği seçimleri kendi Dharmasına ne kadar yakın?

Ya bildiği gerçekler ve tutunduğu inançlar geçmiş yaşam kişiliğinin bu yaşama yansıyan imtihanlarıysa?

Karma Astrolog Sibel Sıvacı