fbpx

Karma Astroloji nedir? (Ruhsal-Spiritüel-Ezoterik Astroloji)

Karma Astroloji nedir? (Ruhsal-Spiritüel-Ezoterik Astroloji)

Karma Astroloji nedir? (Ruhsal-Spiritüel-Ezoterik Astroloji)

Karma Astroloji nedir?

Karma Astroloji nedir? Karma Astroloji yaşamımızda düğümlenmiş, kısır döngüye uğramış ve hatta hiç farkında olmadığımız döngülere dair fikirler sunar.

Ruh, deneyimler kazandığında daima egosuyla hareket eder. Egolu benlik bu yaşam planında deneyimleyeceği bütün olumlu veya olumsuz etkileri kendi seçimleriyle yaşar.

İnsan bilmediği ve fark etmediği pek çok yaşam deneyimlerine sahiptir. Dünyadaki amacı farkındalık sağlayıp kendi varlığını üst kıstasta deneyimlere açmaktır.

Kişi deneyimleri yaşarken egosuyla hareket edecek, bir kişiliğe sahip olacak hatta aile, toplumsal kurallara sahip olacaktır. Dünyada yaşamını ve varlığını sürdürebilmesi için ana yakıtı olan egosu ile hareket edecektir.

Ego olumlu anlamda bedenin, duyguların ihtiyacını karşılamak için var olan ve hatta gerekli bir potansiyeldir.

Astrolojide Karma

Kişi yaşadığı deneyimler neticesinde farkındalık elde edene kadar içinde bulunduğu matriks hapishanesinde kendini kaybeder böylece yaşamlar boyu kendini karmik kısır döngüler içinde bulur.

Astrolojide Dharma, Yaşam Amacı

Tek bir yaşam kadar sınırlı varlıklar değiliz hatta pek çok yaşam belleğimize kazıdığımız travmalarımız, becerilerimiz ve deneyimlerimiz var.

Biz hepsinin bir bütünü olan bir kişilikle bu dünyaya doğar ve karma döngülerini yaşarız.

Spritüel Astroloji

İnsanın bu yaşam planında sahip olduğu bir deneyim programı vardır. Gitmesi gereken bir rota, aşması gereken sınavlar vardır ve bu ruhun hedefidir.

Bu deneyimler çoğu zaman zorlandığımız konulardır. Örneğin tembel, miskin bir insan çalışmak istemez ancak Satürn’ün sorumluluk alanında karmik sınavları vardır. Sorumluluk almayı öğrenene kadar dersini tekrar edecektir.

Karma Astrolojisi

Karma Astrolojisi  temeli kadim dönemlerdeki Atlantis’e, yanan  İskenderiye kütüphanesi bilgilerine kadar uzanır.

Doğu ve Batı Astrolojisini her iki kolda harmanlayarak Modern Batı Astrolojisi ile Tibet Astrolojisini içine alır. Türkiye’de değerli Astrolog Oğuzhan Ceyhan ile tanınmıştır. Batı ve doğunun harmanlandığı bir astroloji dalıdır. Batıda Ezoterik astroloji veya Ruhsal astroloji olarak bilinmektedir.

Karma astrolojisi, insanı fiziksel yaşamının ötesindeki ruhsal varlığını ele alarak bu yaşam tekamülündeki sınav ve karmalarını kadim tekniklerle tespit eder böylece ruhun nereden gelip, nereye gideceğine dair analizler yapabilir.

  • Özgür irademizi kullanarak hangi deneyimleri yaşıyoruz?
  • Bu yaşam deneyimlerimiz, ana yaşam sınavlarımız neler?
  • Şayet alnımıza yazılmış bir kader varsa bu kaderi program değişebilir mi?
  • Hangi harita türleri farkındalık ile yaşamına etki edebilir?
  • Dünyaya geliş amacımız , aşmamız gerekenler, farkında olmadığımız olgular neler?
  • Geçmiş hayatta getirdiğimiz dürtüsel olgular, karmik kişiler, olgular, olaylar bu yaşama nasıl yansıyor?
  • Ağırlıklı olarak hangi karmik dürtüsel olguların etkisindeyiz?
  • Hayatımızda dolanıklık yaratmış kısır döngüler nasıl ortaya çıkar?
  • Yaşamımızın hangi alanı külli iradeye hangi alanı cüzi iradeye bağlıdır?

One Comment

  1. […] Karmanın derinliğine ve detaylarına girildiğinde ve nasıl bir karma yapısı ile dünyaya geldiğimizi çözdüğümüzde hayatımızda yaşadıklarımızı, başımıza gelenleri daha iyi anlayacağız. […]