fbpx

Sentez ve Gölge Burç – Yaşamını nasıl etkiliyor?

Sentez ve Gölge Burç – Yaşamını nasıl etkiliyor?

Sentez ve Gölge Burç – Yaşamını nasıl etkiliyor?

Sentez ve Gölge Burç Kişiliğindeki etkisi

Doğum haritasında baskın element ve niteliği aynı doğanın mevsim döngüleri gibidir.

Varoluş, muazzam bir matematik üzerine kuruludur. Astroloji, evrensel aklın kısmi bir yansımasıyla vücut bulmuştur.

Göksel sembollerin (geze​genlerin) yaşamımıza tezahürü, bulundukları uzaysal alandan enerjiyi sistemin içine yansıtır. Güneşin mevsimsel döngüleriyle de madde planında bütün o gezegensel enerjiler doğaya uyumlanır. Doğduğumuz zamanın kalitesiyle de doğanın mevsimsel bir meyvesi oluruz.

Göklerin enerjisi güneş aracılığıyla bedenimize nüfuz eder.  Harmanlanarak gezegenlerin burçlara göre temsil ettiği element ve niteliklere göre karakteristik özellikler ortaya çıkar. Dünyada sergilediğimiz kişiliğin baskın veya eksik yanları çıkar. Doğum haritasındaki manayı verir.

4 element: Ateş, Hava, Su, Toprak.

Ateşin hareketiyle var oluruz, cesaret, inisiyatif alırız. Eksikse tembel, girişimci olamaz. 
Suyla maneviyatımızı yaşarız, empattır. Eksikse duygusuz, hissiyatsız olur. 
Toprakla maddesel her şeyin hakkını verir. Eksikse köklenemez. 
Hava ile idrak ederiz. Eksikliğinde iletişim problemleri olur.

3 Nitelik: Öncü, Sabit, Değişken

Burçların öncüsü ile harekete geçeriz, Eksikse harekete geçmek yaşamımızda bir şeyleri başlatmak zor olur. 
Sabitiyle nitelikleri tam anlamıyla deneyimler. Eksikse köklenemeyiz. 
Değişkeniyle sonradan gelecek olana adaptasyon sağlanır. Eksikse değişim karşısında zorlanırız. 

 

Gölge burç – Sentez Burç

Bir doğum haritasında elementlerin eksikliği veya elementlerin fazlalığı yaşamımıza çok etki eder. Bir doğum haritasındaki elementsel ve niteliksel bazda eksikliği veya fazlalığının özel bir hesaplaması vardır. Astroloji Eğitimlerinde detaylı olarak anlatılmaktadır.

Sentez burç, bir doğum haritasındaki baskın karakteristik özelliklerdir. Güneş burcu kadar etkili, yaşamımızda kendimizi en iyi ifade ettiğimiz, yeteneklerimizi veya kendimizi geliştirebildiğimiz konu ve kavramları kapsar.

Gölge burç, bir doğum haritasındaki gölge, karakterindeki eksik yanlarıdır. Fark etmeden dışarıdan tamamlamaya çalışır. Yaşam boyu kendisine sorun çıkaran, kişiliğin eksik taraflarıdır. Kişiliğin gölge yanlarını bilmek hayatınızda tekrar eden kısır döngüleri ya da boşa harcadığınız enerjiyi anlamanıza yardımcı olur.

Kişinin doğum haritasında ateş elementi eksikse kişi yaşamında harekete geçmekte sıkıntılar yaşayabilir. Bir işi başlatamayabilir, özgüven problemleri yaşayabilir. bu konulardan kaynaklı olarak yaşamının belli evrelerinde harekete geçmesi gerekirken fırsatları kaçırabilir, yaşamına bir düzen getiremeyebilir. Kendisine ciddi düzeyde sorunlar çıkarabilir. Ateşin özünde hareket, canlılık, öne atılma, bir takım konuları başlatma gibi özellikler vardır.

Başka bir örnek vermek gerekirse doğum haritasında su elementi eksikse kişi yaşamında duygusal anlamda sıkıntılar yaşayabilir. Duygu eksikliği, bağ kurma, merhamet, empati kuramayabilir. Su elementi özünde duygu, empati, hissiyat, merhamet, sezgi gibi olguları barındırır.

Bu ve bu gibi eksiklikler kişiliğin gölge burcunu hesaplarken ortaya çıkan doğum haritasındaki elementsel ve niteliksel eksikliklerdir. Kişi bu eksikliklerden ötürü yaşamında sürekli tamamlayıcı bir dürtüyle hareket eder. Yukarıdaki örnek gibi Su elementi eksikliğinde duyguyu arar, ilişkilere çekilir ancak bu bilmediği bir enerji olduğu için nasıl yapacağını bilemez. Sürekli problemler yaşar. Nedenini anlayamaz. bir kısır döngü içinde hapsolur gider.

Doğum haritaları bir koddur. Kodun altında muazzam bir yazılım yatar. Astroloji ile bu yazılımın şifrelerini çözmeye, karakterin altındaki dürtülerin ne olduğunu anlamaya çalışırız.

Astroloji bilmek Gölge burcunuzu daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Yaşamınızdaki problemlerin ana nedenlerinin aslen element ve niteliksel bazdaki eksikliklerinizi gidermek üzere kurulu, dürtüsel bir durum olduğunu fark etmenize aracı olur.

Karma Astrolog Sibel Sıvacı