fbpx

Tags: karmanın llordu

Satürn sınavları ve 7 aşamalı evrim

Satürn sınavları ve 7 aşamalı evrim

Satürn sınavları ve 7 aşamalı evrim Beşer insanın ‘realitesi’ 7 aşamalı evrim kuşağına tabi ‘Satürn’ün sınavlarıyla doludur. 7 aşamalı evrim kuşağı, bir spiral zaman bandında yer alır. Spiral zaman bandı 343 periyot ve her bir periyodu kendi içinde 7 x 49 (343) ayrı frekans ve baremde birbiri içinde elementer, bitkisel, hayvansal ve beşeri evrim prototiplerinin… View more