fbpx

Satürn sınavları ve 7 aşamalı evrim

Satürn sınavları ve 7 aşamalı evrim

Satürn sınavları ve 7 aşamalı evrim

Satürn sınavları ve 7 aşamalı evrim

Beşer insanın ‘realitesi’ 7 aşamalı evrim kuşağına tabi ‘Satürn’ün sınavlarıyla doludur. 7 aşamalı evrim kuşağı, bir spiral zaman bandında yer alır.
Spiral zaman bandı 343 periyot ve her bir periyodu kendi içinde 7 x 49 (343) ayrı frekans ve baremde birbiri içinde elementer, bitkisel, hayvansal ve beşeri evrim prototiplerinin yaşaması gereken ‘ beşeri deneyim olgularını’ kapsar.
Bilinç, bu spiral zaman bandı ile kontak kurarak ancak bu olguları yaşayabilir. Ve bu zaman bandının ‘zaman enerjisini’ kullanır.
Bilincin kendi öz enerjisi ( şakralardaki öz enerji) ile birlikte zaman bandındaki ‘zamansal enerji’ birleşirse ancak ‘zaman algısını yaşayabilir.
Beşer insanın spiral zaman bandı ile anın anında kurduğu kontak sonucu o zamanı yaşama ve bu zamana bağlı olarak olguları deneyimleyebilme ortamsallığı doğar.
İnsansal mertebeye ulaşan ‘insan’ Satürn ötesidir. Spiral zamanın ‘mahpes’ kimliğinden sıyrılır. Dünyevi haz, düşünce ve fiziksel bedenin ötesindedir.
Sevgiyle
Sibel Sıvacı